top of page

SOLO

Aliki Rigou

Follow your Art Kapsali - Kythera

Aliki Rigou

ZEIDOROS art space Kapsali - Kythera

«HUMAN ETERNITY »

Aliki Rigou, George Tzannes-,Kafko "The Gallery" Follow your Art Kapsali - Kythera

«STONE - WATER»

Art Space Zeidoros

Kapsali - Kythera

«TRANSITIONS»

Art Gallery "AENAON" Athens

bottom of page